I've finally sold out... Help keep AnimeBracket alive forever by supporting my Patreon!

Taketora Yamamoto Akira Kunimi Yaku Morisuke Ittetsu Takeda Tsutomu Goshiki Tanaka Saeko Wakatoshi Ushijima Keiji Akaashi Koushi Sugawara Tetsurou Kuroo Tooru Oikawa Kei Tsukishima Koutarou Bokuto Shouyou Hinata Tobio Kageyama Keishin Ukai Ryuunosuke Tanaka Akiteru Tsukishima Kenma Kozume Atsumu Miya Daichi Sawamura Kenji Futakuchi Hajime Iwaizumi Terushima Yuuji Tadashi Yamaguchi Natsu Hinata Satori Tendou Semi Eita Yachi Hitoka Ukai Ikkei Asahi Azumane Yuu Nishinoya
Taketora Yamamoto Akira Kunimi Yaku Morisuke Ittetsu Takeda

Featured Bracket

r/haikyuu Best Best Boy Contest 1st Annual

Make Your Own Bracket!

Who's the Best Girl? Strongest fighter? Cutest couple? These are questions that need answering, AnimeBracket provides the tools. Make it happen!