Rookie Girl of 2018: End of Season Edition

Entrant Statistics

Entrant Votes Closest Match Lost To
Ichigo 1

Ichigo

Group A
249
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Round 3
2 vote difference
Zero Two 2

Zero Two

Round 5
Lost by 16 votes
Zero Two 2

Zero Two

Group B
263
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 4
4 vote difference
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Group B
218
Zero Two 2

Zero Two

Round 4
4 vote difference
Zero Two 2

Zero Two

Round 4
Lost by 4 votes
Nadeshiko Kagamihara 4

Nadeshiko Kagamihara

Group A
193
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 3
15 vote difference
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 3
Lost by 15 votes
Rin Shima 5

Rin Shima

Group A
234
Ichigo 1

Ichigo

Round 4
6 vote difference
Ichigo 1

Ichigo

Round 4
Lost by 6 votes
Aoi Inuyama 6

Aoi Inuyama

Group B
165
Miku 11

Miku

Round 2
7 vote difference
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 3
Lost by 11 votes
Ena Saitou 7

Ena Saitou

Group B
146
Yuzu Aihara 10

Yuzu Aihara

Round 2
2 vote difference
Zero Two 2

Zero Two

Round 3
Lost by 20 votes
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Group A
163
Ichigo 1

Ichigo

Round 3
2 vote difference
Ichigo 1

Ichigo

Round 3
Lost by 2 votes
Kobuchizawa Shirase 9

Kobuchizawa Shirase

Group A
114
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Round 2
22 vote difference
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Round 2
Lost by 22 votes
Yuzu Aihara 10

Yuzu Aihara

Group B
136
Ena Saitou 7

Ena Saitou

Round 2
2 vote difference
Ena Saitou 7

Ena Saitou

Round 2
Lost by 2 votes
Miku 11

Miku

Group B
144
Aoi Inuyama 6

Aoi Inuyama

Round 2
7 vote difference
Aoi Inuyama 6

Aoi Inuyama

Round 2
Lost by 7 votes
Kokoro 12

Kokoro

Group A
124
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 2
24 vote difference
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 2
Lost by 24 votes
Mari "Kimari" Tamaki 13

Mari "Kimari" Tamaki

Group A
104
Cattleya Baudelaire 20

Cattleya Baudelaire

Round 1
22 vote difference
Nadeshiko Kagamihara 4

Nadeshiko Kagamihara

Round 2
Lost by 30 votes
Takagi 14

Takagi

Group B
115
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 2
12 vote difference
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 2
Lost by 12 votes
Yuzuki Shiraishi 15

Yuzuki Shiraishi

Group B
119
Zero Two 2

Zero Two

Round 2
28 vote difference
Zero Two 2

Zero Two

Round 2
Lost by 28 votes
Sanae 16

Sanae

Group A
31
Chiaki Oogaki 17

Chiaki Oogaki

Round 1
77 vote difference
Chiaki Oogaki 17

Chiaki Oogaki

Round 1
Lost by 77 votes
Chiaki Oogaki 17

Chiaki Oogaki

Group A
131
Ichigo 1

Ichigo

Round 2
49 vote difference
Ichigo 1

Ichigo

Round 2
Lost by 49 votes
Nana 18

Nana

Group B
64
Yuzuki Shiraishi 15

Yuzuki Shiraishi

Round 1
35 vote difference
Yuzuki Shiraishi 15

Yuzuki Shiraishi

Round 1
Lost by 35 votes
Harumin Taniguchi 19

Harumin Taniguchi

Group B
63
Takagi 14

Takagi

Round 1
27 vote difference
Takagi 14

Takagi

Round 1
Lost by 27 votes
Cattleya Baudelaire 20

Cattleya Baudelaire

Group A
56
Mari "Kimari" Tamaki 13

Mari "Kimari" Tamaki

Round 1
22 vote difference
Mari "Kimari" Tamaki 13

Mari "Kimari" Tamaki

Round 1
Lost by 22 votes
Gin Toudou 21

Gin Toudou

Group A
57
Kokoro 12

Kokoro

Round 1
33 vote difference
Kokoro 12

Kokoro

Round 1
Lost by 33 votes
Lulu 22

Lulu

Group B
27
Miku 11

Miku

Round 1
89 vote difference
Miku 11

Miku

Round 1
Lost by 89 votes
Misaki 23

Misaki

Group B
32
Yuzu Aihara 10

Yuzu Aihara

Round 1
75 vote difference
Yuzu Aihara 10

Yuzu Aihara

Round 1
Lost by 75 votes
Mei Aihara 24

Mei Aihara

Group A
52
Kobuchizawa Shirase 9

Kobuchizawa Shirase

Round 1
36 vote difference
Kobuchizawa Shirase 9

Kobuchizawa Shirase

Round 1
Lost by 36 votes
Akira Tachibana 25

Akira Tachibana

Group A
39
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Round 1
51 vote difference
Hinata Miyake 8

Hinata Miyake

Round 1
Lost by 51 votes
Juri Yukawa 26

Juri Yukawa

Group B
39
Ena Saitou 7

Ena Saitou

Round 1
69 vote difference
Ena Saitou 7

Ena Saitou

Round 1
Lost by 69 votes
Maria Inomata 27

Maria Inomata

Group B
30
Aoi Inuyama 6

Aoi Inuyama

Round 1
90 vote difference
Aoi Inuyama 6

Aoi Inuyama

Round 1
Lost by 90 votes
Yuki Ushimaru 28

Yuki Ushimaru

Group A
10
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 1
116 vote difference
Rin Shima 5

Rin Shima

Round 1
Lost by 116 votes
Tama 29

Tama

Group A
19
Nadeshiko Kagamihara 4

Nadeshiko Kagamihara

Round 1
103 vote difference
Nadeshiko Kagamihara 4

Nadeshiko Kagamihara

Round 1
Lost by 103 votes
Ikuno 30

Ikuno

Group B
33
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 1
106 vote difference
Violet Evergarden 3

Violet Evergarden

Round 1
Lost by 106 votes
Miko Kuroda 31

Miko Kuroda

Group B
32
Zero Two 2

Zero Two

Round 1
108 vote difference
Zero Two 2

Zero Two

Round 1
Lost by 108 votes
Popuko 32

Popuko

Group A
33
Ichigo 1

Ichigo

Round 1
84 vote difference
Ichigo 1

Ichigo

Round 1
Lost by 84 votes